آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
غربالگری سه سرطان -ایراپنفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
خطرسنجی و فشار خونفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
خطرسنجی و دیابتفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل اصلاح شده ژنتیک اجتماعیدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
PKU-دستورالعمل آزمایشگاهی- نهایی۲۷-۵-۹۹دستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
ارزشیابی دهه اقدام برای ایمنی را ه هافایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
فرم استاندارد ثبت بیماران مبتلا به cancerفرم های ثبت سرطان
فایل آموزشی کد گذاری سرطانفرم های ثبت سرطان
راهنمای آموزشی کد گذاری سرطانفرم های ثبت سرطان
آدرس الکترونیکی دسترسی به آخرین نسخه کتابفرم های ثبت سرطان
icdo۳.۱فرم های ثبت سرطان
تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
دستورالعمل های اجرایی برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
دستورالعمل دسترسی و استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
نامه ابلاغ تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
دستورالعمل های ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
فلوچارت برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
فلوچارت برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستانفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحمدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر