آرشیو اخبار

۱۸۲ مورد بازرسی از مراکز درمانی در طول فعالیت ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

جناب آقای دکتر صادقی سرپرست محترم معاونت درمان گفت : در طرح نوروزی، ۷۰ مورد بازدید از مراکز درمانی دولتی، ۳۵ مورد مراکز درمانی خصوصی، ۱۶ مورد مراکز درمانی تامین اجتماعی، ۱۵ مورد مراکز درمانی نظامی، ۲۱ مورد مراکز درمانی کلینیک، ۱۷ مورد مراکز دندانپزشکی و ۸ مورد از آزمایشگاه های طبی انجام شده است. وی اظهار داشت: تیم های اعزامی از معاونت درمان در بازرسی های خود بر روند خدمات دهی به مراجعین و بیماران و شکایات مردمی رسیدگی کردند. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان گفت: در بازرسی های صورت گرفته یک واحد دندانپزشکی به دلیل تخلفات دیده شده، پلمپ شد.

ادامه مطلب