آرشیو اخبار

نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

با سلام به پیوست نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری، جهت ابلاغ و اجرا درکلیه مراکز درمانی تحت پوشش ارسال می¬گردد. مجدداً تاکید می¬شود کلیه مداخلات درمانی در ارتباط با COVID-۱۹ باید مطابق این دستورالعمل صورت پذیرد، هرگونه پیشنهاد از کمیته¬های علمی استان¬ها پس از طرح در کمیته علمی کشوری، درصورت تایید به راهنمای کشوری اضافه و یا به صورت کارآزمایی بالینی مطابق استاندارد قابلیت اجرایی خواهد یافت. ((دکتر سعید نمکی))

ادامه مطلب

نشست با مسئولین بلوک‌زایمان های مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه گالری

♦️نشست با مسئولین بلوک ‌زایمان های مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه در روز سه شنبه ۹۹/۶/۴ در خصوص مروری بر اهم دستورالعملهای نظام مراقبت مرگ مادری, بیماری کرونا و مادر باردار ,نحوه گزارش گیری از سامانه ایمان توسط کارشناسان دفتر مامایی حوزه معاونت درمان در حال برگزاری می باشد.

ادامه مطلب