آرشیو اخبار

اولین جلسه کارگروه درمان کمیته پدافند غیرعامل با حضور معاون محترم درمان

اولین جلسه کارگروه درمان کمیته پدافند غیرعامل با حضور معاون محترم درمان گالری

اولین جلسه کارگروه درمان پدافند غیر عامل دانشگاه با حضور معاونین محترم درمان و توسعه ، روسای مراکز آموزشی درمانی تابعه ، مدیر کل محترم انتقال خون استان و سایر اعضای کارگروه مورخ ۹۸/۹/۱۹ در دفتر معاونت درمان دانشگاه تشکیل شد.

ادامه مطلب
دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد.

دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد. گالری

به همت واحد نوزادان معاونت درمان دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس با حضور اساتید تیم پیشگیری از رتینوپاتی نوزادان نارس (با امتیاز آموزش مداوم ) مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در سالن دکترکاظمی آشتیانی جهت پرستاران و ماماهای بیمارستانهای استان برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه دو روزه احیاء پیشرفته نوزاد - به همت واحد نوزادان معاونت درمان گالری

کارگاه فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳ و ۱۳۹۸/۹/۴ با حضور مربیان دانشگاهی برنامه احیاء نوزاد در سالن اجتماعات بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان جهت پرسنل بیمارستانهای تفرش - آشتیان - کمیجان - فرمهین در حال برگزاری می باشد.

ادامه مطلب