آرشیو اخبار

بازدید معاون و مدیر محترم درمان از بیمارستان آیت اله خوانساری گالری

جناب آقای دکتر صادقی معاون درمان ؛سرکار خانم دکتر صالح فرد مدیر محترم درمان و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان آیت اله خوانساری بازدید نمودند. در این بازدید بررسی وضعیت کسورات بیمه ای، برنامه های آموزشی پزشکان، نحوه حضور پزشکان در بیمارستان، برنامه های کشیک های پزشکان و پرستاران، چگونگی ویزیت پزشکان و ثبت آن در پرونده بیماران و بررسی مشکلات دانشجویان پزشکی از مهمترین نکات مورد بررسی کارشناسان معاونت درمان بود.

ادامه مطلب

تبریک روز مدارک پزشکی توسط معاون و مدیر محترم درمان گالری

در سازمان های مراقبت سلامت مثل بیمارستان یکی از منابع اصلی اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشکی بیمار است و به عنوان مهمترین و غنی ترین منبع اطلاعاتی مطرح می باشد. پرونده پزشکی بیمار مهم ترین ابزار ذخیره و باز یابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص ها، آزمایشات، معاینات، روش های درمانی، سیر بیماری، پاسخ بیمار به درمان، پیگیری و ... می باشد. مدارک پزشکی ( Medical Record) عبارت از اوراق و مدارکی است به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز بهداشتی و درمانی تهیه و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به مناسبت۱۹اردیبهشت ماه روزمدارک پزشکی باحضورمعاون محترم درمان دانشگاه اززحمات کلیه پرسنل این واحدباتقدیم گل وشیرینی قدردانی گردید.

ادامه مطلب
بازدید رئیس محترم دانشگاه به همراه معاون و مدیر محترم درمان از بیمارستان ولیعصر (عج)

بازدید رئیس محترم دانشگاه به همراه معاون و مدیر محترم درمان از بیمارستان ولیعصر (عج) گالری

جناب آقای دکتر جمالیان به همراه جناب آقای دکتر صادقی معاون درمان ؛سرکار خانم دکتر صالح فرد مدیر محترم درمان و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بازدید نمودند. در این بازدید بررسی وضعیت کسورات بیمه ای، برنامه های آموزشی پزشکان، نحوه حضور پزشکان در بیمارستان، برنامه های کشیک های پزشکان و پرستاران، چگونگی ویزیت پزشکان و ثبت آن در پرونده بیماران و بررسی مشکلات دانشجویان پزشکی از مهمترین نکات مورد بررسی کارشناسان معاونت درمان بود.

ادامه مطلب

مراسم تقدیر و تشکر از جامعه مامایی با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیر محترم درمان گالری

چشمهایت را که گشودی ، در آغوش من از شوق آغاز زندگی گریستی "تولد" بهانه با تو بودن من است ، برای پر گشودن به آسمان زندگی درنگ نکن ، من مشتاق دیدنت هستم. واحد مامایی دانشگاه : روز جهانی ماما را که همزمان با بهار طبیعت است به شما تلاشگران جامعه مامایی که وظیفه دشوار و حیاتی حفظ سلامت مادر و نوزاد را به عهده دارید تبریک و تهنیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی فرآیند شناسایی و ثبت صحیح خدمات بالینی پرستاری توسط اداره پرستاری با همکاری اداره اقتصاد درمان دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی فرآیند شناسایی و ثبت صحیح خدمات بالینی پرستاری توسط اداره پرستاری با همکاری اداره اقتصاد درمان دانشگاه گالری

برگزاری دوره آموزشی فرآیند شناسایی و ثبت صحیح خدمات بالینی پرستاری در روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۹ ، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مدیران خدمات پرستاری و جمعی از سوپروایزرین و سرپرستاران مراکز آموزشی درمانی / بیمارستان های تابعه دانشگاه

ادامه مطلب