آرشیو اخبار

بازدید گروه نظارتی جامع بیمارستانی - مرکز آموزشی درمانی طالقانی

بازدید گروه نظارتی جامع بیمارستانی - مرکز آموزشی درمانی طالقانی گالری

گروه نظارتی جامع بیمارستانی حوزه معاونت درمان در مورخ ۹۸/۴/۱۸ با حضور معاون محترم درمان و مدیران و ۱۴ نفر از کارشناسان حوزه درمان از مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید کلیه بخشها و واحدهای زیر مجموعه بیمارستان مورد بازدید ، پایش ، آموزش و ارائه فیدبک لازم قرار گرفته و نسبت به شناسایی مشکلات بیمارستان اقدام نمودند.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی دو روزه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر (ACORN)

برگزاری دوره آموزشی دو روزه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر (ACORN) گالری

دوره آموزشی فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ و ۱۳۹۸/۴/۱۰ جهت متخصصین کودکان و پزشکان عمومی بیمارستانهای دانشگاهی ، خصوصی و تأمین اجتماعی با همکاری گروه محترم اطفال توسط واحد کودکان و نوزادان معاونت درمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی KMC (تماس پوستی ساعت اول مادر و نوزاد) توسط واحد مامایی برگزار شد.

کارگاه آموزشی KMC (تماس پوستی ساعت اول مادر و نوزاد) توسط واحد مامایی برگزار شد. گالری

کارگاه مذکور با حضور کارشناسان شیر مادر - مسئولین اطاق عمل - مسئولین بلوک زایمان و مسئولین بخش NICU و نوزادان شاغل در کلیه مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه با همکاری جناب آقای دکتر راوری عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر و متخصصین اطفال هیئت علمی دانشگاه

ادامه مطلب