آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی اجرای بسیج کنترل فشار خون با روسای بیمارستانها گالری

جلسه فوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ با حضور معاون و مدیر محترم درمان - روسای محترم بیمارستانهای تابعه و بیمارستان تأمین اجتماعی و مدیران دفاتر پرستاری بیمارستانها در دفتر معاونت درمان برگزار شد.

ادامه مطلب