کمیته اخلاق و منش حرفه ای

تعداد بازدید:۳۴۹۸

اعضاء:


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2. آقای دکتر مهدی بختیار
3.آقای دکتر محمد رضا رضوانفر
4.آقای دکتر محسن ابراهیمی
 
شرح وظایف:


1- مشاوره و مشارکت در تدوین چارچوبهای آموزش اخلاق و منش حرفه ای
2-تبیین چارچوب تدوین کدها و استانداردهای اخلاق حرفه ایی هر رشته
3- حمایت، شناسایی و تشویق موارد برجسته
 

کلید واژه ها: کمیته اخلاق و منش حرفه ای

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱