تقدیر معاون محترم برنامه ریزی وزارت بهداشت از مدیریت آمار و فناوری دانشگاه

تعداد بازدید:۱۰۶
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
تقدیر معاون محترم برنامه ریزی وزارت بهداشت از مدیریت آمار و فناوری دانشگاه

در این همایش از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک بعنوان مدیریت برگزیده در بخش غرفه آمار و اطلاعات تقدیر به بعمل آمد.