شماره تلفن مراکز دانشگاه

ردیفعنوانتلفن مستقیمتلفن داخلی (برای ارتباط از شماره تلفنخانه استفاده شود)تلفنخانه
1مسئول دفتر ریاست دانشگاه3313576023319 - 33133145 / 8 - 33136055
2دستیاران ریاست دانشگاه3312495323329 - 33133145 / 8 - 33136055
3کارشناس دفتر ریاست دانشگاه3313585723339 - 33133145 / 8 - 33136055
4رئیس دبیرخانه هیات امناء و رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه3312744022049 - 33133145 / 8 - 33136055
5مدیر روابط عمومی3313450123259 - 33133145 / 8 - 33136055
6دفتر معاون و رئیس مرکز اجتماعی سلامت دانشگاه33123881 - 3313002122059 - 33133145 / 8 - 33136055
7دفتر مدیر امور حقوقی و قراردادها دانشگاه3313204622219 - 33133145 / 8 - 33136055
8مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه3313804922209 - 33133145 / 8 - 33136055
9مسئول دفترمدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه3313025323289 - 33133145 / 8 - 33136055
10رئیس اداره پرستاری دانشگاه3313334022109 - 33133145 / 8 - 33136055
11مدیر حراست دانشگاه331338882260 - 22619 - 33133145 / 8 - 33136055
12مدیر هسته گزینش دانشگاه3313006122539 - 33133145 / 8 - 33136055
13مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه3313368523219 - 33133145 / 8 - 33136055
14تلفنخانه ستاد دانشگاه9 - 33133145 / 8 - 33136055--
15فکس ستاد دانشگاه33133147--
16دفتر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث33686445--
17فکس دفتر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث33662210--
18معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث33678628--
19ستاد هدایت عملیات بحران اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث33686441 - 33686440--
20ستاد هدایت اعزام بیماراورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث33686449 - 33686448--
21تلفن خانه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث33674170 - 33667580 - 33663889--
22رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان3313808622239 - 33133145 / 8 - 33136055
23تلفنخانه مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم(ص)8 - 34173502--
24مدیر امور عمومی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)33838127 - 3417352212733838 / 8 - 34173502
25معاون فرهنگی دفترنهاد رهبری دانشگاه34173399 - 33838211--
26معاون اجرایی دفتر نهاد رهبری دانشگاه34173512--
27مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری دانشگاه33838218--
28مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه34173399 - 33838210--
29مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه34173523 - 33838220--
30ستاد شاهد و امور ایثارگران34173528--
31پایگاه بسیج یادگار امام(ره)34173513--
32معاون آموزش دانشگاه3383860560533838 / 8 - 34173502
33مسئول دفتر معاونت آموزش3383860260233838 / 8 - 34173502
34مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش3383860760733838 / 8 - 34173502
35مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت آموزش3383860860833838 / 8 - 34173502
36رئيس اداره دستياري و تحصيلات تكميلي معاونت آموزش3383862062033838 / 8 - 34173502
37رئيس اداره خدمات ماشيني معاونت آموزش3383860360333838 / 8 - 34173502
38رئيس اداره خدمات آموزشي معاونت آموزش3383862362333838 / 8 - 34173502
39رئيس اداره دانش آموختگان معاونت آموزش3383862662433838 / 8 - 34173502
40مدیر امور بین الملل33838268--
41رئیس دفتر امور هیات علمی341735403837 - 34173502
42دفتر معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه3383831931933838600
43مدیرتوسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری3383834434433838600
44مدیر کتابخانه مرکزی معاونت تحقیقات و فناوری34173386--
45تلفنخانه معاونت تحقیقات و فناوری33838600--
46دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه3417363933833838 / 8 - 34173502
47مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی-31433838 / 8 - 34173502
48مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی-37933838 / 8 - 34173502
49رئیس امور خوابگاه ها وتغذیه معاونت فرهنگی و دانشجویی3417350937233838 / 8 - 34173502
50رئیس اداره راهنمایی و مشاوره دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی34173514--
51امور اداری معاونت فرهنگی و دانشجویی-38033838 / 8 - 34173502
52معاون درمان دانشگاه3313310023049 - 33133145 / 8 - 33136055
53فکس معاون درمان33134001--
54مدیر درمان معاون درمان3313370523069 - 33133145 / 8 - 33136055
55مدیر اداره نظارت معاونت درمان3312599023089 - 33133145 / 8 - 33136055
56رئیس اقتصاد درمان معاونت درمان3313315023039 - 33133145 / 8 - 33136055
57رئیس تجهیزات پزشکی معاونت درمان3313315023039 - 33133145 / 8 - 33136055
58مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت معاون درمان3313018123099 - 33133145 / 8 - 33136055
59معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه3313740022409 - 33133145 / 8 - 33136055
60مدیر منابع انسانی معاونت توسعه3313388422319 - 33133145 / 8 - 33136055
61مدیر مالی و حسابداری معاونت توسعه331360712290-22919 - 33133145 / 8 - 33136055
62مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی معاونت توسعه331338822251-22529 - 33133145 / 8 - 33136055
63مدیر توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه3313013022429 - 33133145 / 8 - 33136055
64مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه33136473 - 331337272247-22369 - 33133145 / 8 - 33136055
65مدیر امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه3313204722309 - 33133145 / 8 - 33136055
66مسئول دفتر معاون غذا و دارو33678626 - 3368663620172 - 33685570
67فکس دفترمعاونت غذا و دارو33678627-72 - 33685570
68مدیر اداره نظارت معاونت غذا و دارو3367536626172 - 33685570
69مدیر امور دارو معاونت غذا و دارو33686545241 - 24272 - 33685570
70مدیر آزمایشگاه معاونت غذا و دارو33685575283 - 28472 - 33685570
71مدیر امور عمومی معاونت غذا و دارو3367862920972 - 33685570
72تلفنخانه معاونت غذا و دارو72 - 33685570--
73معاون بهداشت دانشگاه3341111111133411
74دفتر معاون بهداشت دانشگاه3341118318333411
75فاکس معاونت بهداشت3341118518533411
76معاون فنی معاونت بهداشت3341111211233411
77معاون اجرایی معاونت بهداشت3341111411433411
78مدیری امور عمومی معاونت بهداشت3341112412433411
79مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشت3341114714733411
80رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت3341114514533411
81مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشت3341113713733411
82مسئول سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس معاونت بهداشت3341113613633411
83مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشت3341111611633411
84مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت3341113913933411
85رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت3341111911933411
86رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشت3341113813833411
87مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت3341114814833411
88رئيس گروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشت3341116616633411
89رئیس گروه رئيس گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت3341114314333411
90رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت3341114614633411
91رئیس آزمایشگاه معاونت بهداشت3341114114133411
92دفتررئیس دانشکده پزشکی3417352012533838600
93فکس رئیس دانشکده پزشکی34173521--
94دفترمعاونین دانشکده پزشکی33838125 - 34173480--
95دفتررئیس آموزش دانشکده پزشکی33833279 - 34173529--
96تلفنخانه دانشکده پزشکی33838600--
97رئیس دانشکده پرستاری34173524--
98مسئول دفتر دانشکده پرستاری34173524 - 33838228--
99معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری33838228--
100رئیس آموزش دانشکده پرستاری34173527--
101تلفنخانه دانشکده پرستاری8 - 34173502--
102دفتر رئیس دانشکده پیراپزشکی3417352616733838 / 8 - 34173502
103معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی34173511--
104مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی33838168--
105تلفنخانه دانشکده پیراپزشکی8 - 34173502--
106دفتر رئیس / دانشکده توانبخشی3368461527433662024
107مسئول آموزش دانشکده توانبخشی3368644327933662024
108تلفنخانه دانشکده توانبخشی33662024--
109دفتر رئیس / معاونین دانشکده بهداشت3367863322033662024
110مسئول آموزش دانشکده بهداشت33675488--
111تلفنخانه دانشکده بهداشت33662024--
112دانشکده دندانپزشکی - صبح33685006--
113دانشکده دندانپزشکی - عصر و شب-3001 - 33685570
114دانشکده پرستاری شازند38221799--
115ریاست / مدیریت بیمارستان ولیعصر(عج)32231284 - 32248046--
116مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان ولیعصر(عج)32240818--
117امور اداری بیمارستان ولیعصر(عج)32231105--
118تلفنخانه بیمارستان ولیعصر(عج)9 - 32222003--
119دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان امیرکبیر33130040--
120تلفنخانه بیمارستان امیرکبیر9 - 33134717 / 8 - 33135075--
121دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان آیت الله طالقانی32776405--
122مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت الله طالقانی-22135 - 32776063
123امور اداری بیمارستان آیت الله طالقانی-10575 - 32776063
124تلفنخانه بیمارستان آیت الله طالقانی5 - 32776063--
125دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان امیرالمومنین(ع)20 - 38361116--
126مدیرامورعمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)3 - 38361142--
127دفتر مدیر پرستاری بیمارستان امیرالمومنین (ع)38362126--
128تلفنخانه بیمارستان امیرالمومنین(ع)38360000 - 38362105 - 38362106--
129دفتر ریاست / مدیریت بیمارستان خوانساری9 - 33686868--
130مدیرامورعمومی بیمارستان خوانساری-2984 - 33675001
131دفتر مدیر پرستاری بیمارستان خوانساری33675005205 - 2044 - 33675001
132تلفنخانه بیمارستان خوانساری4 - 33675001--
133دفتر مدیر عامل / مدیر امور عمومی کلینیک امام رضا(ع)34020030--
134تلفنخانه کلینیک امام رضا (ع)8 - 34020021--
135سامانه نوبت دهی بیمارستان ها و کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی اراک33890--
136رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک3313111625133120348 - 33139037 - 33139035
137فکس رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک33131117--
138امور اداری مرکز بهداشت شهرستان اراک-25033120348 - 33139037 - 33139035
139تلفنخانه مرکز بهداشت شهرستان اراک33120348 - 33139037 - 33139035--
140مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان37225660--
141دفتر مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان3722446410337224910
142رئیس مرکز بهداشت شهرستان آشتیان3722446414037224910
143فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان37223637--
144امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آشتیان3722446410537224910
145تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان آشتیان37224910--
146مدیر / رئیس بیمارستان آشتیان3722212012837222120
147تلفنخانه بیمارستان آشتیان37222120--
148مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش36225471 - 3622281630436222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192
149دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش-10436222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192
150فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش36222600--
151رئیس مرکز بهداشت شهرستان تفرش3622281613036222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192
152امور اداری شبکه بهداشت و درمان تفرش3622667210536222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192
153تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان تفرش36222100 - 36222816 - 36222401 - 36225192102 - 101-
154مدیر بیمارستان تفرش3622326622036225444 - 36225715 - 36222057
155دفتر خدمات پرستاری بیمارستان تفرش3622519310836225444 - 36225715 - 36222057
156تلفنخانه بیمارستان تفرش36225444 - 36225715 - 36222057--
157دفتر مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند38226700--
158تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان شازند5 - 38222052--
159مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان442283551339 - 44228357
160فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان44228356--
161رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلیجان442247371259 - 44228357
162امورعمومی شبکه بهداشت دلیجان442223461229 - 44228357
163امورعمومی مرکز بهداشت دلیجان442238201249 - 44228357
164تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان دلیجان9 - 44228357127-
165رئیس بیمارستان دلیجان44224119--
166مدیر بیمارستان دلیجان44231411--
167مدیر خدمات پرستاری بیمارستان دلیجان44228856--
168تلفنخانه بیمارستان دلیجان8 - 44224114 / 44224646--
169مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب35624544--
170رئیس مرکز بهداشت شهرستان خنداب-10335624732
171تلفنخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب35624732--
172ریاست / مدیریت بیمارستان شهرستان خنداب-22035622160 - 35624963
173مدیر دفتر پرستاری بیمارستان شهرستان خنداب-22335622160 - 35624963
174تلفنخانه بیمارستان شهرستان خنداب35622160 - 35624963--
175دفترمدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان35452085--
176رئیس مرکز بهداشت شهرستان کمیجان35452085--
177تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت کمیجان3 - 35452080--
178رئیس / مدیر بیمارستان کمیجان35453582--
179تلفنخانه بیمارستان کمیجان35453583--
180مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات4322308311843222025 - 43222611 - 43222311
181فکس شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات43226979--
182رئیس مرکز بهداشت شهرستان محلات4322785112143222025 - 43222611 - 43222311
183امورعمومی شبکه بهداشت و درمان محلات4324112015143222025 - 43222611 - 43222311
184تلفنخانه شبکه و مرکز بهداشت شهرستان محلات43222025 - 43222611 - 43222311--
185رئیس بیمارستان محلات43222055--
186مدیر بیمارستان محلات43230371--
187امورعمومی بیمارستان محلات43242303--
188تلفنخانه بیمارستان محلات3 - 43222081--
نمایش ۱ تا ۱۸۸ مورد از کل ۱۸۸ مورد.