معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

۳۰ فروردین ، روز آزمایشگاه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۱:۳۷

۳۰ فروردین ، روز آزمایشگاه

توصیه‌های دارویی ماه رمضان در اراک
۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۵

توصیه‌های دارویی ماه رمضان در اراک

مطالب آموزشی