تقویم

روز جهانی سرطان

روز جهانی سرطان

۰۶ بهمن ۱۴۰۱


هفته حمایت از بیماران کلیوی

هفته حمایت از بیماران کلیوی

۲۳ آبان ۱۴۰۱


روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت

۲۳ آبان ۱۴۰۱


روز جهانی غذا

روز جهانی غذا

۲۴ مهر ۱۴۰۱


روز پزشک

روز پزشک

۰۱ شهریور ۱۴۰۱


هفته جهانی شیر مادر

هفته جهانی شیر مادر

۱۰ مرداد ۱۴۰۱


روز جهانی تالاسمی

روز جهانی تالاسمی

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱


روز علوم آزمایشگاهی

روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین ۱۴۰۱
روز جهانی کلیه

روز جهانی کلیه

۱۹ اسفند ۱۴۰۰


روز جهانی سکته مغزی

روز جهانی سکته مغزی

۰۷ آبان ۱۴۰۰


روز ملی سلامت بانوان

روز ملی سلامت بانوان

۲۴ مهر ۱۴۰۰روز جهانی خانواده

روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰


روز جهانی تالاسمی

روز جهانی تالاسمی

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰