فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم هوای مدیکال مرکزی مرکز تخصصی زنان - دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۴۰۲-۳۲

۲۷ تیر ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۴ کد : ۳۵۹۸۸ مناقصات
تعداد بازدید:۴۰۴۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :