فراخوان مناقصھ عمومی یک مرحلھ ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان ولیعصر (عج) اراک (۱۵-۱۴۰۳)

۱۱ تیر ۱۴۰۳ | ۰۹:۱۳ کد : ۴۴۵۰۱ مناقصات
تعداد بازدید:۱۲۸۶

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: فراخوان مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی خدمات نظافت بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :