پرسشنامه میزان رضایت بیماران بستری

مراجعه کننده محترم ضمن عرض سلام وآرزوی سلامتی، خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر و ارائه نقطه نظرات سازنده خود، ما را در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت یاری نمایید.
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*
  1
 • تاریخ تکمیل:*
  2
 • میزان تحصیلات:*
  3
 • نام بخش بستری:*
  4
 • مدت زمان بستری:*
  5
 • نظرات و پیشنهادات:*
  6
 • نحوه برخورد وارائه راهنمایی لازم توسط پرسنل اطلاعات*ضعیفمتوسطخوبعالی
  7
 • نحوه برخورد نگهبان*ضعیفمتوسطخوبعالی
  8
 • میزان رضایتمندی و نحوه برخورد مراجعین از خدمات پذیرش*ضعیفمتوسطخوبعالی
  9
 • رضایت کلی شما از مراقبتهای پرستاری چه میزان است*ضعیفمتوسطخوبعالی
  10
 • رضایت کلی شما از مراقبتهای پزشکی چه میزان است.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  11
 • میزان رضایتمندی شما ازمراقبت های درمانی و پاراکلینیکی درحین بستری(آزمایشگاه ،رادیولوژی،داروخانه)*ضعیفمتوسطخوبعالی
  12
 • میزان رضایتمندی شما از جنبه های رفاهی و مدیریتی(تجهیزات موردنیاز، ، امکانات محوطه، وجود تابلو و علائم راهنما در بیمارستان،هزینه های پرداختی )*ضعیفمتوسطخوبعالی
  13
 • میزان رضایتمندی شما از خدمات ارائه شده(خدمات کمک بهیار، تعویض به موقع ملحفه و لباس،خدمات بهداشتی ،تغذیه )*ضعیفمتوسطخوبعالی
  14