دیالیز

تعداد بازدید:۹۰۲

بخش دیالیز:
طبقه اول سمت چپ درب ورودی دارای 5تخت و4 دستگاه که در تمام ایام بجز جمعه ها در شیفت صبح به ارائه خدمات می پردازد
پزشک بخش :متخصص داخلی
پرسنل درمان :1نفر کارشناس پرستاری
مسئول بخش :خانم لیلا حسنی

تلفن تماس :08625453583   داخلی 206
 

کلید واژه ها: دیالیز بخش داخلی پزشک تماس تلفن