اورژانس تحت نظر

بخش اورژانس:

در طبقه اول سمت راست درب ورودی دارای 6تخت ویک اتاق بخیه پانسمان ویک اتاق CPRبصورت شبانه روزی به ارائه خدمات می پردازد.
 مسئول :خانم رجبی

تلفن تماس :08625453583   داخلی 211

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۷