واحدمالی

تعداد بازدید:۱۲۴۱

آقای قاسم جامه بزرگی

 مسئول امورمالی


شرح وظایف امور مالی :
1- تهیه و تدوین صورت های مالی  از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت


2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی


3- تبادل اطلاعات مالی حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول

 
4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد ها


5- نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته


6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی ها


7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان 

شماره تماس:

086-35452016
 

کلید واژه ها: مسئول امورمالی مالی مالی شبکه شبکه هماهنگی نظارت عملیات نگهداری

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱