جوابدهی آزمایشات

تعداد بازدید:۲۱۵

ساعت کاری : پذیرش و خونگیری از 8 صبح الی10 صبح

 جوابدهی از 10 صبح الی11

 

 شماره تماس: 08635453583

شماره داخلی پذیرش آزمایشگاه: 216

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱