لیست ارائه خدمات

تعداد بازدید:۶۹۶


       لیست ارائه خدمات بیمارستان امام علی(ع)کمیجان
 

خدمات اورژانس:

تزریقات
اتل بندی
شستشوی چشم
شستشوی گوش
بخیه وپانسمان
نوارقلب

خدمات سرپایی:

کلینیک   اطفال
کلینیک   داخلی
 کلینیک   زنان
 کلینیک اعصاب و روان
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی
کلینیک دیابت
دیالیز
خدمات بستری:
  بخش اطفال
بخش داخلی
بخش زایمان

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۷