راهنمای طبقات

تعداد بازدید:۱۸۰

بیمارستان دارای دو طبقه می باشد:

طبقه همکف:

پذیرش، تریاژ، اورژانش سرپایی و تحت نظر، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، بخش دیالیز، مدارک پزشکی،مددکاری، CSR، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، تجهیزات پزشکی، بخش درآمد، پایگاه سلامت، درمانگاه قلب و عروق، درمانگاه اطفال، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه چشم پزشکی، درمانگاه روان پزشکی

طبقه اول:

بلوک زایمان، بخش جنرال(کودکان و نوزادان داخلی)، اتاق عمل، درمانگاه داخلی، سونوگرافی، دفتر خدمات پرستاری، دفتر مدیریت و ریاست، فناوری اطلاعات، نماز خانه

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۲