رادیولوژی

تعداد بازدید:۹۹۰


معرفی پرسنل:

جناب  آقای گودرز حسینی پور
جناب آقای موسی شریفی

جناب اقای سیدین

شرح وظایف:

·        انجام امور مربوط به عکس برداری از تمام نقاط بدن
·        دادن شرایط مناسب عکس برداری مانند KV و MAS مناسب به بیمار برای بالا بردن کیفیت عکس 
·        تعویض بموقع داروی ظهور و ثبوت و آب مناسب دستگاه پروسسور رادیولوژی و استفاده به موقع از روپوش سربی
·        وارد کردن اطلاعات بیمار در سیستم کامپیوتری
 

کلید واژه ها: عکس برداری

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۰