راهنمای بیماران

تعداد بازدید:۱۰۱۲


راهنمای بیمار بستری از پذیرش تاترخیص
بیمار به درمانگاه  تخصصی مربوطه مراجعه می کند و پس از ویزیت توسط متخصص در صورت نیاز به بستری شدن ، بیمار یا همراه بیمار با در دست داشتن دستور بستری از سوی پزشک به واحد پذیرش مراجعهمی‌نماید.
 
         مدارک مورد نیاز شامل :
              کارت شناسائی، دفترچه بیمه و دستوربستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود. 

نکته: درصورت نداشتن بیمه‌نامه، به منظوراستفاده از بیمه خدمات درمانی ایرانیان می‌توانید قبل از بستری به یکی از شعبه‌هایبیمه خدمات درمانی مراجعه فرمایید.
         در واحد پذیرش با ارائه  دفترچه بیمه و دستوربستری همکاران پذیرش بیمار را بستری مینمایند. 

نکته: درصورتیکه بیمار نوزاد باشد و فاقد دفترچه باشد میتوان با دفترچه مادر نوزاد را بستری نمود فقط این نکته را باید در نظر داشت که در صورتیکه مادر نوزاد دارای دفترچه خدمات درمانی باشد باید معرفی نامه جهت بستری از بیمه خدمات درمانی دریافت نمایند.
          برای بیمار پرونده تدوینشده و بیمار به همراه پرونده بهبخش مربوطه(در حال حاضر فقط بخش اطفال) راهنمایی می‌شود.
             هنگام خروج بیمار  ازبیمارستان، برگه تسویه حساب  توسط بیمار یا همراه وی به بخش نشان  دادهمی‌شودو بیمار میتواند بیمارستان را ترک نماید.
          
                   توصیه‌های کلی به مراجعین محترم:
                       در صورت مغایرت نام ونام خانوادگی بیمار باآنجه در پرونده درج شده است با ارائه مدارکشناسایی معتبر قبل از ترخیص به واحد  پذیرش جهت اصلاح  مشخصات مراجعه نمایید .
§         بیمارانی کهدارای دفترچه بیمه می باشند در بدو ورود حتما دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش ارائهنماید.
§         بیمارانی که فاقد بیمه هستند بلافاصله پس از بستری در ساعت اداری بهادارات بیمه خدمات درمانی مراجعه تا در اسرع وقت دفترچه بیمه برایایشان صادر گردد.
§         بیماران تصادفی هنگام مراجعه به بیمارستان در اولین فرصت، به پاسگاه محل تصادف مراجعه نمایند وجواب نامه را از پاسگاه محل تصادف دریافت و به همراه کپی مدارک شناسائی به واحد پذیرش ارائه نمایند تا در هنگامترخیص با مشکلات مالی مواجه نشود.
§         بیمارانی که بیمه تکمیلی فرهنگیان و بنیاد شهید و امور ایثار گران  دارند هنگام ترخیص حتما مدارک بیمه تکمیلی خویش را به همراه داشته باشند
                             چنانچه جهت ضمانت تسویه حسابپرونده، مدارک شناسایی خود را به پذیرش تحویل داده اید ظرف 48 ساعت جهت تسویه حساب اقدام فرمایید در غیر این صورت این واحد هیچگونه تعهدی نسبت به مدارک شماندارد.
 

کلید واژه ها: بیمه دفترچه بیمه بیمه درمانی بیمار بیمار همراه پذیرش واحد پذیرش بستری دفترچه واحد

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱