حاکمیت بالینی

تعداد بازدید:۹۷۱


تعریف حاکمیت بالینی: 
انجام دادن کارهای درست،
به شیوه درست،
در مکان و زمان درست
برای بیمار درست
همراه با پیدایش نتیجه درست.
 
نظام حاکمیت خدمات بالینی ، ClinicalGovernance 
  حاکمیت بالینی ، چارچوبی است که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند. 
                               
  
حاکمیت بالینی چیست؟ 
1. بهبود کیفیت  
2. رهبری
3. عملکرد مبتنی بر شواهد
4. انتشارفعالیت های خوب ، ایده ها و نوآوری
5. مدیریت خطا و خطر 
6. تشخیص عوارض جانبی
7. درس آموختن از شکایت
8. توجه به عملکرد بالینی
9. برنامه های توسعه حرفه ای
10. داده های با کیفیت و نگهداری سوابق
11.درس آموختن از خطاها 
 

کلید واژه ها: حاکمیت بالینی بالینی درست حاکمیت کیفیت خدمت عملکرد

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱