واحد حراست

تعداد بازدید:۴۹۹

مسئول حراست:

آقای محمد غریبی

شرح وظایف :
- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش
- تدوین دستور العمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن

- تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی و تاسیسات

-  تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن
- طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط
- حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیط های تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
- صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل
- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده
- ارائه پاسخ به سازمان های ذی صلاح در خصوص استعلام های افراد

شماره تماس:

08635452087

کلید واژه ها: bull حفاظتی منظور پوشش صدور تهیه