واحدفناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۱۱۸۵
واحدفناوری اطلاعات

معرفی واحد:

امور فن آوری اطلاعات
فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود.
 معرفی پرسنل:

آقای یونس سرمدیان کارشناس فناوری اطلاعات

شرح وظایف :
1-      تشخیص نواقص و اشکالات موجود در رایانه ها و دستگاههای جانبی
2-      تعمیر و تعویض دستگاه ها و قطعات رایانه ای در حد امکانات مرکز
3-      بررسی صحت عملکرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزارها و ابزار کاری
4-      پشتیبانی و رفع مشکلات و بررسی نیازهای شبکه کامپیوتری مرکز
5-      تنظیم وپیگیری و هماهنگی و نظارت برکلیه امور مرتبط به خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
6-      مدیریت و تنظیم و استقرار پورتال مربوط به مرکز
7-      تهیه و بهنگام سازی بانک سخت افزاری و نرم افزاری وشبکه در قالب فرم های مربوطه
    8-      تجهیز و توسعه و راه اندازی Server هایشبکه بیمارستان
    9- ایجاد بستر ارتباطی (کابل کشی شبکه) و نصب سوئیچها وکیستون های      ایستگاههای شبکه 
   10-  فعال سازی و اتصال کلیه کامپیوترها و سرویسدهنده شبکه 
   11- نصب و راه اندازی برق اضطراری مخصوص (UPS) و تچهیز اتاق Server
   12-راه اندازی نرم افزار های HIS  و حسابداری تعهدی

شماره تماس: 

086-35453583

داخلی:215
 

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات افزاری اطلاعات شبکه نرم اندازی مرکز

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱