واحد روابط عمومی

تعداد بازدید:۹۲۰


معرفی پرسنل:
                                        

  مسئول روابط عمومی               
                                                                                                       
اهداف و وظایف روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان کمیجان:
روابط عمومی یعنی پل ارتباط......
روابط عمومی یعنی صراحت،روشنگری،شفافیت،اطلاع رسانی صریح در راستای ارتقای سلامت.
روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات وخواسته‌های مخاطبان جهت حرکت در مسیر آن است. به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردمداری است.
روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط وساختن چهره ای مثبت بین شبکه ومردم می‌نماید.
روابط عمومی  سعی می‌نماید اهداف و برنامه شبکه را بااتکاءبه اصول اخلاقی و رسالت حرفه‌ای درقالب کار برنامه‌ای در جهت تحقق و حفظ منافع مردم بکار ببندد.
وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان وهمچنین  دریافت انتظارات و خواسته‌های مخاطبان با بکارگیری روش و فنون مختلف می‌باشد.
تبلیغ وانتشار فعالیت ها،طرح ها، برنامه ها،واقدامات شبکه به منظور رفاه حال مردم ومخاطبان اصلی ،وظیفه ایست که روابط عمومی شبکه عهده دار و پیگیر آن است .
روابط عمومی شبکه باید به مانند یک پل ارتباطی دوسویه و دوطرفه بین مخاطبان وسرویس گیرندگان آن عمل کند.
دغدعه اصلی در این واحد بازگو کردن واقیعت ها با تحقق وعده های مسولان  در راستای خدمت رسانیست.
اطلاع رسانی،متقاعد سازی ،مشارکت وسنجش افکارعمومی، از دیگر اهداف این واحد به  شمار می آید.
امروزه در عرصه نظام سلامت و فرهنگ سازی و اعتلای دانش سلامت، مرجع صحیح، یک روابط عمومی قوی وفعال می باشد.     
 

کلید واژه ها: روابط عمومی روابط روابط عمومی شبکه عمومی عمومی شبکه شبکه مخاطبان برنامه اهداف

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱