دارویی

تعداد بازدید:۱۰۳۰


معرفی پرسنل:
خانم دکترفرجی مسول فنی دارخانه         شرح وظایف:
 
خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات مصرفی بین بخش های مختلف بیمارستان
قفسه بندی و برچسب زنی کلیه قفسه های دارویی به منظور بازیابی سریع تر داروها
بازرسی کلیه امور مرتبط با دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بخش های مختلف بیمارستان جهت حصول اطمینان از رعایت نگهداری صحیح، تاریخ انقضاو ...
نگهداری ذخیره کافی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی به ویژه داروهای اورژانسی و ضروری
جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به داروها، تجهیزات و ملزومات مصرفی در ابعاد مختلف علمی، کیفی، کمی و اقتصادی و ارائه این اطلاعات به کادر پزشکی، پرستاری و مدیریتی
مشارکت در تدوین و رعایت فهرست دارویی بیمارستان در امر تامین و توزیع دارو
رسیدگی به شکایات مربوط به تجویز و استفاده از دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی در بیمارستان
ارائه مشاوره های تخصصی به کادر پزشکی و پرستاری در زمینه ترکیبات دارویی و تجهیزات مصرفی
مشارکت در تحقیقات پزشکی و دارویی در حال انجام در بیمارستان
ارائه پیشنهادات و برنامه های تخصصی در زمینه های اقتصادی خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی به مدیریت بیمارستان
حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در انبارهای مربوط
اجرای مصوبات و دستورالعمل های کمیته دارو و درمان بیمارستان و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
 

کلید واژه ها: مسول فنی دارخانه مصرفی تجهیزات مصرفی ملزومات تجهیزات مصرفی دارو ملزومات تجهیزات مصرفی ملزومات مصرفی دارو توزیع دارو دارو ملزومات دارو ملزومات تجهیزات تجهیزات

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱