بلوک زایمان

تعداد بازدید:۲۵۴

رئیس بخش: دکتر آزاده فلاحت کار(متخصص زنان و زایمان)

سرپرستار بخش: سرکارخانم زیور موسوی

تلفن :08635453583

تلفن داخلی:202

تعداد تخت فعال:3 تخت LDRP

موقعیت بخش: طبقه دوم

ساعات ارائه خدمت: شبانه روزی(صبح ها به صورت درمانگاه ساعت9 الی 13)

روزهای ملاقات: در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان ملاقات بیماران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

خدمات تحت پوشش: زایمان سزارین- زایمان طبیعی- ویزیت درمانگاه زنان- مراقبت های بارداری و پس از زایمان

توضیحات:

کلید واژه ها: زایمان بخش درمانگاه ملاقات تخت امکان