تیم مدیریتی

تعداد بازدید:۱۸۹۵
تیم مدیریتی

نام و نام خانوادگی :

 جناب آقای  دکتر علی اکبر علیخانی
 سمت:
ریاست بیمارستان امام علی(ع)کمیجان

 

 

 

نام و نام خانوادگی:
جناب آقای قاسم جامه بزرگی
سمت:
مدیر داخلی بیمارستان امام علی(ع) کمیجان

 

 

 

کلید واژه ها: خانوادگی جناب آقای سمت بیمارستان امام

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۲