بیمه طرف قرارداد

تعداد بازدید:۱۴۵۲


بیمه های اصلی شامل :
 خدمات درمانی  ایرانیان –خدمات درمانی روستائیان – خدمات درمانی کارمندی –خدمات درمانی سایر اقشار-نیروهای مسلح  - تامین اجتماعی
مصدومین حوادث ترافیکی
 
موسسات وبیمه های طرف قرارداد:
ایران کارکنان رسمی دفترچه سبزبا معرفی نامه
ایران کارکنان پیمانی دفترچه صورتی بامعرفینامه
میهن کارکنان وزارت نیرو با معرفی نامه
شامل برق باختر و آب و فاضلاب روستایی
بانک صادرات 
صدا و سیما 
شرکت نفت 
کارت طلایی فرهنگیان
بانک سپه
بانک ملت 
بانک کشاورزی
بانک تجارت 
بانک ملی
 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۷