اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۷۷

رئیس بخش: -

سرپرستار بخش: سرکارخانم لیلا ملکیان

تلفن :08635453583

تلفن داخلی: 227

تعداد تخت فعال:2 تخت جراحی + 3 تخت ریکاوری

موقعیت بخش: طبقه دوم، سمت چپ

ساعات ارائه خدمت: -

روزهای ملاقات: در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان ملاقات بیماران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

خدمات تحت پوشش: -

توضیحات:-

کلید واژه ها: بخش تخت امکان تلفن ملاقات ساعات

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱