فرم پیشنهادات و انتقادات

مددجویان گرامی خواهشمنديم پيشنهادات، انتقادات و درخواست هاي خود را از طريق اين بخش با ما در ميان بگذاريد. پس از دریافت پیشنهادات، شکایات و انتقادات شما، برای آنها کد پیگیری صادر شده و برای بررسی بیشتر به بخش های مربوطه انتقال داده می شوند. شما می توانید از طریق کد پیگیری صادره درخواست های خود را پیگیری نمایید.
  • 0
  • نام ونام خانوادگی(در صورت تمایل)*نام کامل
    1
  • موضوع انتقاد و پیشنهاد*نام کامل
    2
  • متن انتقاد و پیشنهاد*توضیح بیشتر
    3