نظرسنجی

عنوان فرم
 • 0
 • فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان امام علی(ع) را چگونه ارزیابی می کنید؟*نام کامل
  1
 • *
  خوب
  متوسط
  عالی
  ضعیف
  2