نوبت دهی متخصصین

تعداد بازدید:۱۰۷۲
نوبت دهی متخصصین

کلیه همشریان جهت دریافت نوبت  پزشک متخصص می توانند طی تماس با شماره تلفن 08633890 نوبت  مورد نیاز خود را برای روز بعد دریافت نمایند و سپس در تاریخ و ساعت دریافت شده از سیستم به بیمارستان مراجعه و از کیوسک نوبت دهی کنار درمانگاه با وارد کردن کد ملی خود پرینت نوبت خود را دریافت و به منشی درمانگاه ارائه نمایند

کلید واژه ها: دریافت نوبت درمانگاه نمایند کلیه بیمارستان