آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه داروییمدیریت دارویی
کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفیمدیریت دارویی
فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی(ریکال)مدیریت دارویی
دستورالعمل امحاء ضایعات داروییمدیریت دارویی
خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفیمدیریت دارویی
انبارش ایمن داروهامدیریت دارویی
اصول استفاده از داروهای مولتیپل دوزمدیریت دارویی
استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرفمدیریت دارویی
ارزیابی روند تجویز و مصرف دارومدیریت دارویی
نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیهمدیریت خطا
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارمدیریت خطا
عوامل تهدیدکننده زیرساختی و فرآیندی در بروز خطاهای پزشکیمدیریت خطا
ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکیمدیریت خطا
کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا یا کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت خدمات رختشویخانه
رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلودهمدیریت خدمات رختشویخانه
ذخیره، توزیع و تحویل لباس یا ملحفه تمیزمدیریت خدمات رختشویخانه
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش هامدیریت خدمات رختشویخانه
جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدنمدیریت خدمات رختشویخانه
احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس ها و ملحفه های کثیفمدیریت خدمات رختشویخانه
منابعکتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری