آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینیمراقبت های عمومی بالینی
اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیمار یا همراه او بعد از ترخیص از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از مراقبت و پایش مستمر بارداری های پرخطر قبل، حین و پس از اتمام بارداریمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از شیمی درمانی و پرتودرمانیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیزمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از انواع اسکوپی هامراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحیمراقبت های عمومی بالینی
اصول صحیح دارو دهی به بیمار بر اساس ۸ Rights به بخشمراقبت های عمومی بالینی
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی
نحوه و اندیکاسیونهای پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژهمراقبت های حاد
مشخص بودن مسئولیتِ هدایت و رهبری بالینی بیمارانمراقبت های حاد
مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حادمراقبت های حاد
مراقبت از بیماران تحت آرامش بخشی متوسط و عمیقمراقبت های حاد
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های حاد
دستورالعمل شماره ۷ مراقبتهای مدیریت شده با موضوع راهنمای نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژهمراقبت های حاد
ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیمارانمراقبت های حاد
نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهمراقبت های بیهوشی و جراحی