آرشیو اخبار

بازدید سرپرست معاونت بهداشتی به اتفاق معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شازند

بازدید سرپرست معاونت بهداشتی به اتفاق معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شازند گالری

سرپرست معاونت بهداشتی به همراه معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شازند بازدید کرد.

ادامه مطلب