اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

شفا کلید اصلی بحران کرونا

رییس مرکز بهداشت شهرستان آشتیان گفت: کلید اصلی کرونا ویروس کلمه شفا(شستشوی صحیح دست ها، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده صحیح از ماسک) می باشد.

ادامه مطلب