اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

استان مرکزی آماده واکسیناسیون جمعیت ۳۵ هزارنفری ۶۵ ساله علیه کرونا است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: عملیات واکسیناسیون جمعیت ۳۵ هزار نفری ۶۵ ساله در استان مرکزی به محض اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلید می‌خورد و پیش‌آمادگی لازم در تزریق واکسن این قشر مهیا است.

ادامه مطلب