اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

ایدز را می توان کنترل نمود

رییس گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: مراکز زیادی از جمله کلینیک های مثلثی و مراکز ارتقا سلامت اجتماعی زنان برای کنترل و درمان بیماری ایدز دایر شده و فعالیت های مثمر ثمری داشته اند.

ادامه مطلب

روز جهانی داوطلبان سلامت( ۵دسامبر ) مصادف با ۱۴ آذرماه با شعار" مشارکت همه جانبه جامعه "کلید طلایی" در کنترل همه گیری بیماری کووید۱۹"

داوطلبان سلامت، افرادی هستند که بدون هیچ گونه چشمداشتی فقط بخاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسوولیت پذیری در برابر جامعه مانند پل ارتباطی بین مسوولان بهداشتی و مردم عمل می کنند.پنجم دسامبر برابر ۱۴ آذرماه درسراسر دنیا به عنوان روز جهانی داوطلب نامیده شده است؛ و درایران این روز، فرصتی است برای طرح برنامه های داوطلبان سلامت، ارزشیابی فعالیت و قدردانی از کار ارزشمند آنان.

ادامه مطلب