اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

"سما" هفته ای برای مردان

رئیس مرکز بهداشت استان :هفته اول اسفند ماه در کشور با هدف تاکید بر سلامت مردان و حساس سازی مردان جامعه ایرانی برای توجه بیشتر به جنبه های مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامت به هفته ملی سلامت مردان ایرانی "سما" نامگذاری شده است.

ادامه مطلب