اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

دیابت،بزرگترین اپیدمی تاریخ بشریت

در حال حاضر از هر ۱۰ بزرگسال در سراسر جهان، یک نفر با دیابت زندگی می کند و بیش از ۵۳۷ میلیون بزرگسال (۲۰ تا ۷۹سال) در جهان مبتلا به دیابت هستند؛همین امر این بیماری را به بزرگترین چالش و البته اپیدمی زندگی بسری در طول تاریخ تبدیل کرده است.

ادامه مطلب

تاثیر تغذیه در پیشگیری و کنترل دیابت

رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک : بیماران مبتلا به دیابت باید تغذیه متعادل، تحرک کافی و سطح فعالیت بدنی مناسبی داشته باشند و ازاسترس و اضطراب پرهیز نمایند.

ادامه مطلب