اصلی معاونت بهداشتی

دیابت پایه اکثر بیماری ها است

رییس مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: دیابت به عنوان مادر تمام بیماری ها شناخته شده و می تواند به دلیل افزایش قند خون مشکلاتی در کلیه ها، قلب، سیستم بینایی، سیستم اعصاب و گوارش و ... ایجاد کند.

ادامه مطلب
وبینار معاونین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشارخون" برگزار شد

وبینار معاونین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشارخون" برگزار شد گالری

در راستای هماهنگی بیشتر در برگزاری پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشارخون" نشست وبیناری با حضور معاون بهداشتی به همراه رئیس گروه های بیماری های غیرواگیر، آموزش و ارتقا سلامت، گسترش شبکه و مسئول روابط عمومی برگزار شد.

ادامه مطلب