آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اورژانس پیش بیمارستانی-تب خونریزی دهنده.دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اجرایی مقابله با پاندمی آنفلوانزادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اجرایی مراقبت بیماریها در زائریندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا (وبا)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تزریقات ایمن - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
بهداشت دستدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
اطلاع رسانی در مراحل مختلف یک بحراندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
Standard precautionsدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مواجهه های غیر شغلی با ایدز - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مواجهه های غیر شغلی با ایدز - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مواجهه های شغلی با ایدز - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مواجهه های شغلی با ایدز - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مشاوره و آزمایش اچ آی ویدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
۲ - مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان TBو HIVدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
شکایتها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
شکایتها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV درنوجوانان و بزرگسالان - ۳دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV مراقبت و درمان در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV مراقبت و درمان در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر