نیروی انسانی

تعداد بازدید:۴۸۶۹

 

 

 

                                                        شرح تحصیلات نیروی انسانی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد

 

 

دکترای داروسازی

2 نفر

پزشکان فوق تخصص و تخصص

25نفر

1

بالاتر از لیسانس

دکترای آزمایشگاه

1نفر

دکترای عمومی

1 نفر

فوق لیسانس

15 نفر

کارشناس ارشد پرستاری

2 نفر

2

لیسانس وپایین تر

لیسانس

50 نفر

کارشناس پرستاری

256 نفر

فوق دیپلم

20نفر

پیراپزشکان

69 نفر

3

دیپلم وپایین تر

دیپلم

85 نفر

زیر دیپلم

38 نفر

 

 

کلید واژه ها: نیروی انسانی دکتری پزشک لیسانس

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۷