مسئولین فنی مرکز

تعداد بازدید:۳۷۵۸

دکتر علی صدوق عباسیان : مسئول فنی کل مرکز
دکتر امیر ورد : آزمایشگاه تشخیص طبی
دکتر نگار نفیسی و دکتر سارا آقازیارتی : داروخانه 
دکتر وحید خلیلی : پزشکی هسته ای
دکتر سمیه نصرتی : بخش تصویر برداری
دکتر سعید صدرنیا : بخش آنژیوگرافی
دکتر نازیلا نجدی : درمان ناباروری
دکتر زهرا خسروی زاده : جنین شناسی در بخش درمان ناباروری

 

کلید واژه ها: مسئول فنی مسئولین فنی

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱