افتخارات

تعداد بازدید:۲۲۲۱

1.    استقرار کدهای 247 و724 بعنوان منتخب اولین مرکزآموزشی درمانی در غرب کشور

2.    استقرار اورژانس هوایی تحت عنوان اولین مرکز آموزشی درمانی  در غرب کشور

3.    کسب گریدهای مصوب اعتبار بخشی

4.    کسب گریدهای  ایزو 

5.    تنهامرکز دولتی دراستان که دارای بخش آنژیوگرافی می باشد.

6.    افتتاح  بخش MRI

7.    افتتاح بخش سی تی اسکن

8.    افتتاح بخش اسکن هسته ای

9.    افتتاح بخش ICU  جراحی

10.  افتتاح کلینیک تنفسی

11.   افتتاح بخش MEGA- ICU 

12.  افتتاح اولین کلینیک ناباروری دولتی

13.   افتتاح کلینیک تنفسی

14. افتتاح بخش تصویربرداری ماموگرافی

 

 

 


 

کلید واژه ها: افتخار آنژیوگرافی اورژانس هوایی 724 و 247

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۱