گروه نورولوژی

تعداد بازدید:۵۰۱۱
 

 متخصص نورولوژی

 

 

 

دکتر کیوان قسامی

دکتر فردین فرجی

دکتر علیرضا آشتیانی

متخصص مغز و اعصاب- دانشیار

متخصص مغز و اعصاب- دانشیار

متخصص مغز و اعصاب- استادیار

 

 

دکتر محسن ابراهیمی منفرد

دکتر لیلا پورسعادت

دکتر مریم زریبافیان

متخصص مغز و اعصاب- استادیار

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

 

 

دکتر فاطمه  محمودی

دکتر فاطمه  شعبانی

 

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

 

کلید واژه ها: گروه نورولوژی

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱