بخش مراقبت های ویژه (Mega-ICU)

تعداد بازدید:۴۱۸۳

مسئول بخش : خانم الهه جودکی
تلفن های داخلی بخش : 2552-  2168
رئیس بخش :  آقای دکتر سعیدرضا سلطانی
تعداد تخت های فعال :   17   بستری و    0   اکسترا
موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف – بلوک 3
تعداد پرسنل :   22  پرستار ، 2  کمک پرستار ، 1  منشی ،    5  خدمات 

 

شرح وظایف :
1.    پذیرش و تحویل بیمار ومدارک بیمار
2.    مانیتورینگ کامل سیستمهای حیاتی
3.    انجام معاینات فیزیکی لازم
4.    تعیین سطح هشیاری و بررسیGCS
5.    حفظ ومراقبت از راه هوایی واکسیژناسیون واینتوباسیون درموارد ضروری وهمچنین جداسازی بیمار از ونتیلاتور
6.    اموزش وتشویق مددجوبه سرفه وتنفس عمیق
7.    گرفتن نمونه خون شریانی وسایر ترشحات بدن طبق دستور پزشک

 

تجهیزات و امکانات :
ونتیلاتور-دفیبریلاتور-تشک مواج-پمپ سرنگ-نبولایزر-ساکش مرکزی ,پرتابل-مانیتور  ECG- -تخت برقی-ستون سقفی-سونوگرافی پرتال

 

تعداد اتاق ها و تخت ها:
تعداد اتاق های ایزوله   1   می باشد .
تعداد تخت های بستری 17 می باشد .

کلید واژه ها: بخش مراقبت های ویژه مراقبت های ویژه Mega-ICU

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱